Terapi og samtaler

Terapi og samtaler

Hvis du som voksen med ADHD oplever, at det kan være både uoverskueligt, overvældende og nogle gange stressende at skulle klare hverdagen, kan jeg tilbyde hjælp.

Når du starter et samtaleforløb hos mig, kan det være du kommer med problemer, der peger i mange retninger. Det kan være overvejende praktiske problemer, hvor du måske har mistet overblikket over, hvordan du skal gribe tingene an, det kan være følelsesmæssige problemer, fysisk/psykisk stress eller en blanding af det hele.

Det er også forskelligt, hvad der kan være overvældende og belastende for dig, afhængig af hvilke sammenhænge du befinder dig i. Det kan for eksempel være :

I arbejde med ADHD uden stress

Når de krav, du skal leve op til på dit arbejde, rammer ind lige i de områder, hvor du er udfordret, kan du blive overbelastet og udvikle stress. Det kan for eksempel være, når mængden af ting, du skal huske i hovedet, bliver for stor, når opgaverne bliver for komplekse og uigennemskuelige, hvis du ofte bliver afbrudt, hvis der er for mange ensformige og rutineprægede opgaver eller hvis der kræves høj grad af opmærksomhed på detaljer – for blot at nævne nogle af de krav og udfordringer på arbejde, der kan virke stressende, når man har ADHD. Læs mere her

Studerende med ADHD uden stress

Som studerende kan du blive overvældet af en hverdag, hvor du ofte mødes med nye og store krav. Som studerende med ADHD skal du navigere rundt på intranettet på din uddannelse, selv finde ud af hvor og hvornår tingene foregår, og hvad der forventes. Det kan virke både overvældende og uoverskueligt. Dertil kommer nye og større krav til afleveringer, prioritering af et pensum, der løbende ændres, og gruppearbejde med medstuderende, der måske ikke har kendskab til – eller forståelse for – dine udfordringer som studerende med ADHD. Læs mere her

Kvinder med ADHD

Uanset om det er dine egne krav og forventninger til dig selv, de forventninger du fornemmer fra omgivelserne eller en blanding af begge dele, kan de medvirke til stress.
Kvinder med ADHD har vist sig at være særligt følsomme overfor stress, fordi mange af de opgaver, der traditionelt ligger i kvinderollen og som mange kvinder føler at de skal leve op til, omfatter at huske og håndtere et hav af små ting både på job og i hjemmet. Læs mere her

Arbejdsløs eller sygemeldt med ADHD uden stress

Kan man blive stresset af at være arbejdsløs eller sygemeldt?
JA! Uanset om du er på dagpenge eller kontanthjælp, kan de krav, du skal leve op til som arbejdsløs eller sygemeldt med ADHD, og den stramme økonomi, du skal have til at hænge sammen, opleves som en belastning, der over tid kan udløse stress. Læs mere her

Familieliv med ADHD uden stress

Når de krav du mener, at du skal leve op til, i forhold til rollen som forælder, partner, ægtefælle eller slægtning, rammer lige ind i de områder, hvor du er udfordret, kan det medføre stress. Det kan skabe oplevelsen af, at man aldrig kommer på omgangshøjde med alt det der forventes, eller som man tror forventes. Dårlig samvittighed og følelsen af aldrig helt at slå til kan tære, også selv om man anstrenger sig til det yderste for at kunne følge med. Læs mere her

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening 

  dpf_logomedlem-til-web