Studerende med ADHD

Studerende med ADHD uden stress

Du er kommet ind på en videregående uddannelse. Godt gået! Tillykke med det. Eller måske har du været i gang et par år.

Uanset hvad kan du blive overvældet af en hverdag, hvor du ofte mødes med nye og store krav. Som studerende med ADHD skal du navigere rundt på intranettet på din uddannelse, selv finde ud af hvor og hvornår tingene foregår, og hvad der forventes. Det kan virke både overvældende og uoverskueligt. Dertil kommer nye og større krav til afleveringer, prioritering af et pensum, der løbende ændres, og gruppearbejde med medstuderende, der måske ikke har kendskab til – eller forståelse for – dine udfordringer som studerende med ADHD.

Det kan alt sammen tricke følelser af afmagt og håbløshed, en oplevelse af kaos og deraf følgende stressreaktioner og nedtrykthed.

 

ADHD og den negative spiral
Når man har ADHD, dukker der nemt negative automatreaktioner op, når man udfordres til grænsen af, hvad man kan magte. Negative og kritiske tanker rettet mod en selv og følelsesmæssige reaktioner, der tærer på håbet og optimismen. Det er hverken mærkeligt eller unormalt. Mange voksne med ADHD har erfaringer i rygsækken, hvor det, de satte sig for, ikke rigtig lykkedes, og hvor negative tanker og selvbebrejdelser fra disse oplevelser har sat sig som negative konklusioner om, at man ikke duer, eller som tanker om at være en fiasko. Den slags tanker påvirker os følelsesmæssigt og kan på sigt udløse en vedvarende depressiv tilstand, kronisk stress eller udbrændthed.

I kampen for at slå til som studerende med ADHD kan du miste fornemmelsen af, hvad du er god til, hvad der kommer let til dig, hvor dine succeser blegner eller hvor ros og anerkendelse bliver glemt eller ignoreret.
Det er den negative spiral, jeg kan hjælpe dig med at komme ud af.

 

Samtaler
Uanset hvad der stresser dig, kan jeg hjælpe dig med at få overblik og klarhed over:

  • Hvad der konkret belaster dig på dit studie, hvilke strategier du tyr til, og hvilken effekt de har.  
  • De erfaringer du har for, hvad der fungerer godt for dig, giver dig glæde og får dig til at trives.
  • Hvad du kan gøre i din nuværende situation, og hvad der er muligt for dig at bede om hjælp til, så dit studieliv bliver mindre stressende, mere glædesfyldt og lettere.

 

Jeg hjælper dig med at få struktur og overblik over de problemer, du kommer med, og efter hver samtale får du en skriftlig opsamling, ud fra de ting, du er kommer frem til er vigtige for dig, og hvordan du kan handle på dette. 

PRISER   1 time 1½ time
Normal pris   700 kr. 1.035 kr.
Er du på kontanthjælp eller SU – 30%   490 kr. 735 kr.

Kontakt mig, for mere information.Hvis du bliver forhindret i at komme som aftalt, skal du seneste 24 timer før det aftalte tidspunkt melde afbud. Afmelder du senere end 24 timer før, vil du skulle betale 50 % af prisen. Hvis du udebliver, uden at give besked, vil du skulle betale 80% af prisen.

Rigtig mange studerende, med ADHD, kan have glæde af at modtage gratis specialpædagogisk støtte (SPS). Dette kan du søge om hos studievejlederen/SPS- vejlederen på uddannelsesstedet.
Der findes forskellige støttemuligheder, og du kan læse mere om mulighederne på ADHD-foreningens hjemmeside her.