På arbejde med ADHD

I arbejde med ADHD uden stress

ADHD medfører nogle vanskeligheder, som giver en særlig sårbarhed overfor stress. Når du er på arbejde, kan du derfor være mere udsat end andre i forhold til arbejdsrelateret stress.

Når de krav, du skal leve op til på dit arbejde, rammer ind lige i de områder, hvor du er udfordret, kan du blive overbelastet og udvikle stress.
Det kan for eksempel være, når mængden af ting, du skal huske i hovedet, bliver for stor, når opgaverne bliver for komplekse og uigennemskuelige, hvis du ofte bliver afbrudt, hvis der er for mange ensformige og rutineprægede opgaver eller hvis der kræves høj grad af opmærksomhed på detaljer – for blot at nævne nogle af de krav og udfordringer på arbejde, der kan virke stressende, når man har ADHD.

 

ADHD, stress og udmattelse
Måske medfører det, at du gør dig ufattelig store anstrengelser for at kompensere for de ting, der er vanskelige for dig, med det resultat, at du er fuldstændig udmattet hver dag, når du kommer hjem fra arbejde og alligevel sidder tilbage med en diffus følelse af dårlig samvittighed?
Eller det kan være, at du bliver opgivende og tænker, at det job du har – og som måske indholdsmæssigt er spændende og givende for dig – alligevel er for stor en mundfuld; at det stresser dig for meget? For mange med ADHD kan dette være en misvisende konklusion.

 

Samtaler
Uanset hvad der stresser dig, kan jeg hjælpe dig med at få overblik og klarhed over:

  • Hvad der konkret belaster dig på arbejde, hvilke strategier du tyr til, og hvilken effekt de har.  
  • De erfaringer du har for. hvad der fungerer godt for dig, giver dig glæde og får dig til at trives.
  • Hvad du kan gøre i din nuværende situation, og hvad der er muligt for dig at bede om hjælp til, så dit arbejdsliv bliver mindre stressende, mere glædesfyldt og lettere.

Jeg hjælper dig med at få struktur og overblik over de problemer, du kommer med, og efter hver samtale får du en skriftlig opsamling ud fra de ting, du er kommer frem til er vigtige for dig, og hvordan du kan handle på dette. 

PRISER   1 time 1½ time
Normal pris   700 kr. 1.035 kr.
Er du på kontanthjælp eller SU – 30%   490 kr. 735 kr.

Hvis du bliver forhindret i at komme som aftalt, skal du seneste 24 timer før det aftalte tidspunkt melde afbud. Afmelder du senere end 24 timer før, vil du skulle betale 50 % af prisen. Hvis du udebliver, uden at give besked, vil du skulle betale 80% af prisen.

Kontakt mig, for mere information.