Om Eva

Hvad ved jeg om ADHD?

Problematikker omkring ADHD og stress har de sidste 10 år været en del af mit arbejdsfelt.

Jeg er uddannet psykoterapeut, mindfulness instruktør, stress coach og stressrelaese behandler. Min viden om ADHD har jeg tilegnet mig som en kombination af litteraturstudier, deltagelse i kurser i ADHD foreningens regi og været på ADHD foreningens konferencer, hvor jeg blandt andet har holdt oplæg om narrativ terapi og ADHD. Jeg har holdt kurser for forældre til børn med ADHD og skrevet forordet til bogen Kvinder med ADHD. (Link til bogen)
I 2018 udgav jeg bogen Mindfulness i naturen, Vejen til større livsglæde og mindre stress (Link). Her beskriver jeg mere indgående i et af kapitlerne, om evidensen for hvordan både naturen og mindfulness kan mindske ADHD symptomer og reducere stress.  
Igennem ADHD-foreningen blev jeg tilknyttet en navigator-ordning (mentor) for studerende, og efterfølgende har jeg fortsat dette arbejde i eget regi både som mentor og psykoterapeut.
Men først og fremmest har jeg min viden og erfaring fra de mange samtaler jeg har haft igennem årene med voksne med ADHD og de mange forskellige problematikker de har stået i og søgt min hjælp for at komme videre med.
Min lyst til, og min baggrund for, at arbejde med voksne med ADHD bunder også i mine erfaringer fra mit liv som mor til to nu voksne børn med ADHD.

Artikler, jeg har skrevet om ADHD:

”Hvad sker der hvis jeg gør det alligevel?” Bragt i ADHD-bladet nummer 2, 2010.
”Alle burde have en diagnose” Bragt i Politiken 2014.
“Mindfulness i naturen, vejen til større livsglæde og mindre stress”. Forlaget Pressto 2018.

Erfaring

 • 3 år som selvstændig psykoterapeut, underviser, foredragsholder og forfatter.
 • 9 år som organisationskonsulent og 5 år som intern stresskonsulent i Gentofte kommune. Herunder individuelle samtaler med medarbejdere samt oplæg om stress på interne arbejdsmiljøuddannelser samt i MED/samarbejdsudvalg om stressforebyggelse.
 • 2 år som “navigator” for mennesker med ADHD. Frivillig mentor/støtte-funktion i ADHD- foreningens regi.
 • 6 år som mindfulness-instruktør på Tidtilro´s rejser til Kreta, Andalusien, Thailand og Sydafrika.
 • 10 år som byggestyrer og projektleder (landskabsarkitekt).

Uddannelser

 • Mindfulness instruktør (1 år) fra Helhedspsykologi
 • Narrativ psykoterapeut (5 år) fra DISPUK
 • Certificeret stresscoach (1 år) hos Maiken Matzau
 • Proceskonsulent (2 år) fra DISPUK
 • Landskabsarkitekt fra Landbohøjskolen (5 år), i dag KU Science
 • Keramisk formgiver fra Skolen for Brugskunst (4 år), i dag KADK Designskolen

Længerevarende kurser

 • Stress realese behandler.
 • ADHD-foreningens navigator-kursus.
 • Grundforløb i MBSR Mindfulness hos Eve Bengta Lorenzen.
 • Grundforløb i dynamisk psykoterapi fra Kempler instituttet.
 • Flere års træningsforløb i IVK (Ikke-Voldelig Kommunikation)

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening    dpf_logomedlem-til-web