Ledig med ADHD

Arbejdsløs eller sygemeldt med ADHD uden stress

Den sårbarhed, som mennesker med ADHD har i forhold til stress, gør sig også gældende i forhold til din hverdag som arbejdsløs eller sygemeldt.

Kan man blive stresset af at være arbejdsløs eller sygemeldt?
JA! Uanset om du er på dagpenge eller kontanthjælp, kan de krav, du skal leve op til som arbejdsløs eller sygemeldt med ADHD, og den stramme økonomi, du skal have til at hænge sammen, opleves som en belastning, der over tid kan udløse stress.
Det kan for eksempel være, når du skal finde rundt i et dagpengesystem eller en lovgivning, der er både kompleks og uigennemskuelig, holde styr på en masse papirer, dokumenter, ting der skal udfyldes og sendes i rette tid til rette sted, eller hvis du af den ene eller anden grund bliver bange for at miste retten til din indkomst, og dermed dit økonomiske livsgrundlag. Alt sammen noget der stresser den sygemeldte eller arbejdsløse med ADHD.

 

Usikkerhed og stress
Desuden kan det være svært at fastholde billedet af og troen på, at du kan magte at komme i arbejde igen, eller du kan miste forbindelsen til det, du er god til, det du før har haft har let ved og det, der er dine personlige styrker. Bare tanken om at komme i arbejde kan udløse en stressreaktion, når man har været uden arbejde i et stykke tid.

Jeg har derfor fokus på de færdigheder, du har, og som måske er gået i glemmebogen, fordi det du har let ved, og er god til, ikke er kommet i spil i lang tid.

 

Samtaler
Jeg kan hjælpe dig med at få overblik og klarhed over:

  • Hvad der konkret belaster og stresser dig i din nuværende situation som arbejdsløs eller sygemeldt, og hvilken effekt det har på dit liv.  
  • De erfaringer du har for, hvad der fungerer, giver dig glæde og får dig til at trives.
  • Hvad du kan gøre i din nuværende situation, så dit liv bliver mindre stresset, mere glædesfyldt og lettere.

Jeg hjælper dig med at få struktur og overblik over de problemer, du kommer med, og efter hver samtale får du en skriftlig opsamling ud fra de ting, du er kommer frem til er vigtige for dig, og hvordan du kan handle på dette. 

PRISER   1 time 1½ time
Normal pris   700 kr. 1.035 kr.
Er du på kontanthjælp eller SU – 30%   490 kr. 735 kr.

Hvis du bliver forhindret i at komme som aftalt, skal du seneste 24 timer før det aftalte tidspunkt melde afbud. Afmelder du senere end 24 timer før, vil du skulle betale 50 % af prisen. Hvis du udebliver, uden at give besked, vil du skulle betale 80% af prisen.

 Kontakt mig, for mere information.