Kvinder med ADHD

Kvinder med ADHD 

De ydre forventninger til kvinder i vores kultur, om at være velorganiserede, have styr på ting, aftaler og detaljer, kan medvirke til en følelse af utilstrækkelighed for kvinder med ADHD.

Unset om det er dine egne krav og forventninger til dig selv, de forventninger du fornemmer fra omgivelserne eller en blanding af begge dele, kan de medvirke til stress.

Kvinder med ADHD har vist sig at være særligt følsomme overfor stress
Det kan for eksempel være, når mængden af ting, du skal huske i hovedet, bliver for stor, og når du skal håndtere mange ting på èn gang. På din arbejdsplads kan det være du oplever for mange afbrydelser, for mange ting du skal huske i hovedet, og når du kommer hjem er der måske børn der skændes, mad i ovnen, lektier og madpakker, gymnastiktøj i skoletasker, aftaler, oprydning, indkøb og skole-intra. Der kan være et væld af afbrydelser og små ting, der skal huskes i hverdagen, der stresser dig.

Den dårlige samvittighed
Det kan skabe oplevelsen af, at man aldrig kommer på omgangshøjde med alt det, der forventes, eller som man tror forventes. Dårlig samvittighed og følelsen af aldrig helt at slå til kan tære, også selv om man anstrenger sig til det yderste for at kunne følge med.
Det kan føre til en kronisk psykisk og fysisk overanstrengelse med høj risiko for, at du får kronisk stress, oplever tristhed eller depression.

Samtaler
Jeg kan hjælpe dig med at få overblik og klarhed over:

  • Hvad der er dine værdier i forhold til din rolle som medarbejder/mor/partner.
  • De dilemmaer du måske sidder fast i – hvad der er vigtigst for dig, og hvad du kan give slip på.
  • Hvordan du kan skabe en mindre belastende struktur i hverdagen med færre kolliderende behov og kaotiske tilstande, der opleves stressende

Mit fokus er at få det frem i lyset, der fungerer godt for dig, og din viden om, hvordan det er når dit liv er sjovt. Din viden om, hvor glæden og letheden bor.

Jeg hjælper dig med at få struktur og overblik over de problemer du kommer med, og efter hver samtale får du en skriftlig opsamling ud fra de ting, du er kommer frem til er vigtige for dig, og hvordan du kan handle på dette. 

PRISER   1 time 1½ time
Normal pris   700 kr. 1.035 kr.
Er du på kontanthjælp eller SU – 30%   490 kr. 735 kr.

Hvis du bliver forhindret i at komme som aftalt, skal du seneste 24 timer før det aftalte tidspunkt melde afbud. Afmelder du senere end 24 timer før, vil du skulle betale 50 % af prisen. Hvis du udebliver, uden at give besked, vil du skulle betale 80% af prisen.

 Kontakt mig, for mere information.