Familieliv med ADHD

Familieliv med ADHD uden stress

Den sårbarhed, mennesker med ADHD har i forhold til stress, kan også dukke op i dit familieliv.

Det sker, når de krav du mener, at du skal leve op til i forhold til rollen som forælder, partner, ægtefælle eller slægtning, rammer lige ind i de områder, hvor du er udfordret.

 

Familieliv og stress
Det kan for eksempel være, når mængden af ting, du skal huske i hovedet, bliver for stor, og når du skal håndtere mange ting på èn gang: søskende der skændes, mad i ovnen, lektier og madpakker, gymnastiktøj i skoletasker, aftaler, oprydning, indkøb og skole-intra. Der kan være et væld af afbrydelser og små ting, der skal huskes i hverdagen.

 

Den dårlige samvittighed
Det kan skabe oplevelsen af, at man aldrig kommer på omgangshøjde med alt det, der forventes, eller som man tror forventes. Dårlig samvittighed og følelsen af aldrig helt at slå til kan tære, også selv om man anstrenger sig til det yderste for at kunne følge med.
Det kan føre til en kronisk psykisk og fysisk overanstrengelse med høj risiko for, at du får kronisk stress.

 

Samtaler
Jeg kan hjælpe dig med at få overblik og klarhed over:

  • Hvad der er dine værdier i forhold til din rolle som forælder/partner.
  • De dilemmaer du måske sidder fast i – hvad der er vigtigst for dig, og hvad du kan give slip på.
  • Hvordan du kan skabe en mindre belastende struktur i hverdagen med færre kolliderende behov og kaotiske tilstande, der opleves stressende

Mit fokus er at få det frem i lyset, der fungerer godt for dig, og din viden om, hvordan det er sjovt at være en del af din familie. Din viden om, hvor glæden og letheden bor.

Jeg hjælper dig med at få struktur og overblik over de problemer du kommer med, og efter hver samtale får du en skriftlig opsamling ud fra de ting, du er kommer frem til er vigtige for dig, og hvordan du kan handle på dette. 

PRISER   1 time 1½ time
Normal pris   700 kr. 1.035 kr.
Er du på kontanthjælp eller SU – 30%   490 kr. 735 kr.

Hvis du bliver forhindret i at komme som aftalt, skal du seneste 24 timer før det aftalte tidspunkt melde afbud. Afmelder du senere end 24 timer før, vil du skulle betale 50 % af prisen. Hvis du udebliver, uden at give besked, vil du skulle betale 80% af prisen.

 Kontakt mig, for mere information.