Forside

ADHD uden stress

Hvis du som voksen med ADHD oplever, at det kan være både uoverskueligt, overvældende og nogle gange stressende at skulle klare hverdagen, kan jeg tilbyde hjælp.

Jeg hedder Eva Zelander. Jeg arbejder som psykoterapeut, stress coach og mindfulness-instruktør med at reducere stress og hjælpe mennesker med ADHD til at få et lettere og mere glædesfyldt liv.

Et liv uden kronisk stress hvor du kan:

  • Bruge mere tid på det, der kommer let til dig, i stedet for at være frustreret og stresset over kaos.
  •  Tage styringen over tankemylder, i stedet for at tankmylder forkludrer mål og retning for dig.
  •  Møde dig selv med mere venlighed og mindre dårlig samvittighed.
  • Lære hvordan du kan mindske ADHD-symptomerne.
  • Blive bedre til at passe på dig selv, så du undgår overbelastning og stress.
  •  Få et bedre forhold til de ting, du udskyder eller helt undgår.

Samtaler

Når du starter et samtaleforløb hos mig, kan det være du kommer med problemer, der peger i mange retninger. Det kan være overvejende praktiske problemer, hvor du måske har mistet overblikket over, hvordan du skal gribe tingene an, det kan være følelsesmæssige problemer, fysisk/psykisk stress eller en blanding af det hele. 

Jeg møder dig der, hvor du er, og sammen finder vi frem til, hvad det er vigtigst at få talt om først. Jeg hjælper dig med at få struktur og overblik over de problemer, du kommer med, og efter hver samtale får du en skriftlig opsamling, der bygger på de ting, du er kommet frem til er vigtige for dig for at få et godt liv med ADHD uden stress.

Med mine mange års erfaring både som psykoterapeut, stress-coach, mentor og ADHD-navigator samt forælder til to voksne børn med ADHD har jeg en righoldig erfaringsbank at trække på. Jeg kan derfor tilpasse mine samtaler til det, du måtte have brug for.

Hvad er stress?

Stress oplever vi, når vi udsættes for krav, trusler eller udfordringer fra omgivelserne, som vi oplever os tvunget til at forholde os til, og hvor vi oplever, at der ikke er balance mellem kravene og de evner/ressourcer, vi har til rådighed.
Frit fra Bobby Zachariae: Trivsel og håndtering af stress.

Disse krav, trusler eller udfordringer kan ramme kollektivt og individuelt, og de kan både opstå som ansat på en arbejdsplads, som studerende, som arbejdsløs og i vores privatliv og nære relationer.
Det er forskelligt, hvad vi oplever os tvungne til at forholde os til, ligesom det er individuelt, om vi oplever at have de fornødne evner og ressourcer til rådighed.
Rigtig mange mennesker med ADHD får i perioder stress tæt ind på livet. Det sker, når de over længere tid yder alt, hvad de kan, og nogle gange mere, end de kan tåle, for at leve op til de krav, som de oplever, der bliver stillet til dem, eller som de stiller til sig selv. Et godt liv med ADHD uden stress er et liv i balance mellem krav og ressourcer. Det er det, jeg kan hjælpe dig med. 

ADHD og mindfulness

Hvorfor er mindfulness for voksne med ADHD og ADD særlig gavnlig?

Mindful opmærksomheds træning for voksne med ADHD har vist sig at have direkte positiv indvirkning på deres ADHD symptomer.
Den måde mindfulness bliver praktiseret på mine kurser for voksne med ADHD, er baseret på den metode som Dr. Lidia Zylowskas har beskrevet i bogen The Mindfulness Prescription for Adult ADHD
Programmet er tilrettelagt på en måde, hvor der tages højde for, de særlige udfordringer mange med ADHD har i forhold til at kunne gennemføre en rutinemæssig meditationspraksis. 
Da Dr. Lidia Zylowskas i 2008 publicerede den videnskabelige forskning i artiklen: Mindfulness Meditation Training in Adults and Adolescents, var det banebrydende ny viden. Ikke mindst på grund af de overbevisende resultater: 78% af deltagerne fra det 8 ugers program hun havde tilrettelagt: MAP (Mindful Awareness Practice) rapporterede at deres ADHD symptomer var aftaget. Flere deltagerne oplevede også at deres opmærksomhedskonflikter blev færre (hvor to eller flere ting konkurrerer om din opmærksomhed) og som en bonus blev oplevelser af angst og depression færre.
Jeg holder mindfulness kurser både indendørs og i naturen. Det at opholde sig i naturen virker afstressende i sig selv, og kombineret med mindfulness kan du opnå en endnu dybere virkning. Du kan læse mere om mine mindfulness-kurser her.
Du kan læse en artikel, jeg har skrevet om mindfulness i naturen her.

 

ADHD og naturen

Hvorfor kan voksne med ADHD og ADD have særlig gavn af at opholde sig i naturen?

Måske er du en af dem, der ved og kan mærke, at det gør dig godt at komme ud i naturen, eller måske savner du at komme i kontakt med naturen på en måde, hvor du virkelig kan mærke den, se farverne høre lydene og komme tilstede? Det er det mindfulness i naturen kan give dig.
Når du opholder dig i naturen, virker det afstressende i sig selv. Kombineret med mindfulness kan du opnå en endnu dybere restitution af krop og sind. 
Naturen er kravfri, levende og hele tiden foranderlig. Du kan spejle dig i den.
Når du er i naturen på en ikke-målrettet måde, et sted hvor du føler dig tryg, får du mulighed for at skifte fra handle-modus til værens-modus og spontan opmærksomhed.
Det er handle-modus, vi bruger, når vi skal løse en opgave, koncentrere os, komme effektivt fra A til B. Den form for opmærksomhed kan vi få for meget af og blive mentalt udmattede.

Den spontane opmærksomhed er en ikke-målrettet, ikke-fokuseret opmærksomhed, der opfanger de sanseindtryk, vi registrerer. I stedet for at bruge den mentale energi, der ligger i at sortere og kategorisere indtryk, åbner du med mindfulness i naturen op for at sanse det, som er, sådan som det er, uden at vurdere og uden at skulle nå noget. 

I min bog, Mindfulness i naturen, kan du læse mere om naturens gavnlige virkning også i forhold til mennesker med ADHD og ADD.