Om Eva

Om Eva Zelander

Jeg har tre faglige spor i min uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund: Naturen, psyken og kreativiteten. Alle tre spor går op i en højre enhed i de individuelle forløb og kurser, jeg sammensætter.

Naturen: Jeg er uddannet landskabsarkitekt (cand. hort. arch.) Min viden om, hvad naturen gør godt for, både i forhold til krop og psyke, er baseret på forskning indenfor mit område, og ligger til grund for min bog Mindfulness i naturen. Læs eventuelt mere om bogen og anmeldelserne her: http://qvercus.dk/bogen/ Eller tag et kik i selve bogen via denne PDF (ikke e-bogskvalitet)

Psyken: Jeg er uddannet narrativ proceskonsulent og psykoterapeut (MPF), stresscoach og mindfulness-instruktør. Ud over individuelle samtaler har jeg en bred erfaring som underviser i emnerne formidling, stress og mindfulness. I fem år har jeg været mindfulnessunderviser både for rejsebureauet Tid til ro´s gæster og de sidste år som primær underviser for deres kommende mindfulness instruktører, hvor jeg underviser i formidling af mindfulness og inddragelse af naturen i undervisningsøjemed.

Kreativiteten: Jeg er uddannet keramisk formgiver fra Skolen for brugskunst (Danmarks Designskole). Da kreativ udfoldelse netop stimulerer højre hjernehalvdel og måder at være i nuet på, støtter kreativiteten så fint op omkring mindfulness og hele den bevægelse mod mere nærvær, åbning til sanserne i nuet og værensmodus.

 

Hvad ved jeg om ADHD?
Problematikker omkring ADHD og stress har de sidste 10 år været en del af mit arbejdsfelt. Min viden har jeg tilegnet mig som en kombination af litteraturstudier, deltagelse i kurser i ADHD foreningens regi og været på ADHD foreningens konferencer, hvor jeg blandt andet har holdt oplæg om narrativ terapi og ADHD. Jeg har holdt kurser for forældre til børn med ADHD og skrevet forordet til bogen Kvinder med ADHD. (Link til bogen)

I 2018 udgav jeg bogen Mindfulness i naturen, Vejen til større livsglæde og mindre stress (Link). Her beskriver jeg mere indgående i et af kapitlerne, hvordan både naturen og mindfulness kan mindske ADHD symptomer og reducere stress.

Igennem ADHD-foreningen blev jeg tilknyttet en navigator-ordning (mentor) for studerende, og efterfølgende har jeg fortsat dette arbejde i eget regi både som mentor og psykoterapeut.

Men først og fremmest har jeg min viden og erfaring fra de mange samtaler jeg har haft igennem årene med voksne med ADHD og de mange forskellige problematikker de har stået i og søgt min hjælp for at komme videre med.

Min lyst til, og min baggrund for, at arbejde med voksne med ADHD bunder også i mine erfaringer fra mit liv som mor til to nu voksne børn med ADHD.

 

Bøger og artikler, jeg har skrevet om ADHD

 

Kvalifikationer
– 9 år som organisationskonsulent og 5 år som intern stresskonsulent i Gentofte kommune.  Herunder individuelle samtaler med medarbejdere samt oplæg om stress på interne arbejdsmiljøuddannelser samt i MED/samarbejdsudvalg om stressforebyggelse

– 2 år som “navigator” for mennesker med ADHD. Frivillig mentor/støtte-funktion i ADHD- foreningens regi

– 4 år som mindfulness-instruktør på Tidtilro´s rejser til Kreta, Andalusien, Thailand og Sydafrika

– 10 år som byggestyrer og projektleder (landskabsarkitekt)

 

Uddannelser
– Mindfulness instruktør (1 år) fra Helhedspsykologi

– Narrativ psykoterapeut (5 år) fra DISPUK

– Certificeret stresscoach (1 år) hos Maiken Matzau

– Proceskonsulent (2 år) fra DISPUK

– Landskabsarkitekt fra Landbohøjskolen (5 år), i dag KU Science

– Keramisk formgiver fra Skolen for Brugskunst (4 år), i dag KADK Designskolen

 

Længerevarende kurser
– ADHD-foreningens navigator-kursus

– Grundforløb i MBSR Mindfulness hos Eve Bengta Lorenzen

– Grundforløb i dynamisk psykoterapi fra Kempler instituttet

– Flere års træningsforløb i IVK (Ikke-Voldelig Kommunikation)

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening    dpf_logomedlem-til-web