Om Eva

Om Eva Zelander

Mit uddannelses- og arbejdsliv har taget mange bi- og omveje, siden jeg blev færdig med min første uddannelse som kunsthåndværker i 80’erne, men den røde tråd i mine valg og i min samlede erfaringsbank handler om menneskers omgivelser, relationer og trivsel.

Jeg har arbejdet med min egen personlige udvikling, siden jeg var i 20’erne. Først indenfor det krops- og psykodynamiske felt, dernæst indenfor Ikke-Voldelig Kommunikation og endelig har jeg valgt den systemiske og narrative vej, hvor jeg samlet har 7 års uddannelse som konsulent og psykoterapeut.

 

Hvad ved jeg om ADHD?
Problematikker omkring ADHD og stress har de sidste 10 år været en del af mit arbejdsfelt. Min viden har jeg tilegnet mig som en kombination af litteraturstudier, deltagelse i kurser i ADHD foreningens regi og været på ADHD foreningens konferencer, hvor jeg blandt andet har holdt oplæg om narrativ terapi og ADHD. Jeg har holdt kurser for forældre til børn med ADHD og skrevet forordet til bogen Kvinder med ADHD. (her linkes til bogen)

Igennem ADHD-foreningen blev jeg tilknyttet en navigator-ordning (mentor) for studerende, og efterfølgende har jeg fortsat dette arbejde i eget regi både som mentor og psykoterapeut.

Men først og fremmest har jeg min viden og erfaring fra de mange samtaler jeg har haft igennem årene med voksne med ADHD og de mange forskellige problematikker de har stået i og søgt min hjælp for at komme videre med.

Min lyst til, og min baggrund for, at arbejde med voksne med ADHD bunder også i mine erfaringer fra mit liv som mor til to nu voksne børn med ADHD.

 

Artikler, jeg har skrevet om ADHD

 

Kvalifikationer
– 9 år som organisationskonsulent og 5 år som intern stresskonsulent i Gentofte kommune.  Herunder individuelle samtaler med medarbejdere samt oplæg om stress på interne arbejdsmiljøuddannelser samt i MED/samarbejdsudvalg om stressforebyggelse

– 2 år som “navigator” for mennesker med ADHD. Frivillig mentor/støtte-funktion i ADHD- foreningens regi

– 4 år som mindfulness-instruktør på Tidtilro´s rejser til Kreta, Andalusien, Thailand og Sydafrika

– 10 år som byggestyrer og projektleder (landskabsarkitekt)

 

Uddannelser
– Narrativ psykoterapeut (5 år) fra DISPUK

– Certificeret stresscoach (1 år) hos Maiken Matzau

– Proceskonsulent (2 år) fra DISPUK

– Landskabsarkitekt fra Landbohøjskolen (5 år), i dag KU Science

– Keramisk formgiver fra Skolen for Brugskunst (4 år), i dag KADK Designskolen

 

Længerevarende kurser
– ADHD-foreningens navigator-kursus

– Grundforløb i MBSR Mindfulness hos Eve Bengta Lorenzen

– Grundforløb i dynamisk psykoterapi fra Kempler instituttet

– Flere års træningsforløb i IVK (Ikke-Voldelig Kommunikation)

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening    dpf_logomedlem-til-web